Sunday, September 19, 2010

SaLam AidiL Fitri.....;)

Salam AidiL Fitri untuK semuA umaT isLam di maLaysia mahupuN seluruh dunia sudaH haMpiR sebuLan kiTa menaHan LapaR dan daHaGa aLhamduLLiLa berkaT kesaBaraN kiTa kini kiTa menyaMbuT haRi raYa dengaN peNuh kegeMbiraaN....HaRi raYa amaT diNanTikaN baGi seLuruH umaT isLam keRna diHari raYa La kiTa dpT berJumpa dengaN keLuarga saNak saUdaRa yaNg jaRang kiTa teMui daPat kiTa beRsuA juA dengaN mereKA akHirnYa buKan iTu sahaja maLAh haRi raYA juGa adaLah waKtu unTuk kiTa saLinG memaaFkaN sesaMa kiTa ataS segaLa kesaLahaN yaNg kiTa LakukAn...SaaT-saaT yanG dinaNtikaN oLeh kaNak-kaNak juGa semesTinyA duiT Raya La aPa Lagi senYumaN daN taWa riA mereKa La memBuatkaN suaSana raYa bErtaMbah meriaH daN seroNok terutaMa apaBiLA diRaikaN diKawasaN kaMpunG  haLamaN masinG-masinG...insyaaLLah diharaPkaN raya paDa tahuN iNi memBerikaN 1000 keNangaN maniS baGi kiTa seMua akHir kaTa maaF jiKa aDa kesaLahaN daN tutuR kaTa saLam aiDiL fitri maaf zahiR daN baTin....;)

   

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.