Tuesday, July 21, 2009

........inDiE banD!!!!!!!!!!!!.........

fuH!!!!......SeKaraNg ni keCoH denGan baNd-baNd indie YanG gempaK-GempaK berKumandanG di tV anD raDio wa caYa Lu ar akU puN minat GaK banD-baNd IndiE ni LAyaN beb haha....pe Pun hoPe baND-baNd inDie ni akaN teRus diPerJuanGkaN...u roCK...;)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.