Wednesday, July 28, 2010

FIFA 2010 AT SOUTH AFRICA


        South Africa World Cup 2010 Pictures, Images and Photos      


SPAIN WIN!!!

                                  


Satu Dunia teLah meRasai deBaraN PiaLa  Dunia yanG LaLu meNyaKsikaN perLawaNan sebanyaK 32 neGara yanG diPertanDingKan beRdasaRkaN kemampuaN daN kekuataN sesebuaH neGara teRsebuT...haRi deMi haRi penyokonG-penyokonG di neGara sendiri mahupuN dinegara LuaR tidaK meLepaskaN peLuanG menyaksikaN perLawanan pasukaN neGara meReka sehinGga adakaN yanG tidaK tiduR hanya maHu menontoN peRLawaNan "LIVE" neGara meRaka beRLAwaN...KekeCewaaN daN keGembiraaN yanG terPancaR diMuka penyokonG meLihaT pAsukaN piLihaN meReka yaNg LayaK ke peringKat akhiR daN KemenangaN beRpihaK kePada neGara SPAIN!!!!! neGara piLihaNku juA hehe....tahniaH kePada pemenanG daN kenaNgan perLawaNan beRsejaraH ini akaN dikenanG saMpai biLa-biLa terutaMa fanaTik-fanaTik boLa sepaK diseLuruH dunia hoPE pasuKan neGara kiTa MALAYSIA akaN ke saNA suaTu haRi nanTi....PiaLa duniA 2014 akaN diLAngsunGkaN di braziL saMa-saMaLah kiTa tunggU.....;)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.